Obecní knihovna Lhotsko

Služby

Knihovna Lhotsko poskytuje následující služby :

  • absenční půjčování knih
  • meziknihovní výpůjční služba ( MVS )
  • rezervační systém
  • přístup na internet
  • možnost zapůjčení místního zpravodaje Lhocánek

Místní knihovně Lhotsko poskytuje regionální knihovnické služby (metodická a konzultační činnost, aktualizace a revize knihovního fondu, nákup a zpracování knih) Městská knihovna Josefa Čižmáře Vizovice a to na základě  "Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí", která byla uzavřena mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše Zlín a Městem Vizovice.